Historische draagconstructie

44--Brug-IV

Als één van de weinige in Nederland heeft Adviesbureau SEM Oost-Nederland zich gespecialiseerd in historische draagconstructies. Bij historische draagconstructie gaat het om constructies in oude, meestal monumentale gebouwen. Het gaat hier om constructies in steen, hout, gietijzer en normaal ijzer, maar ook betonconstructies van het eerste uur. Door de ouderdom en vaak cultuurhistorische waarde van deze constructies is hier een totaal andere benadering vanuit constructief oogpunt wenselijk dan bij nieuwe constructies. Het gaat hier om wat je hebt, is het nog constructief verantwoord voor de functie en op welke manier is het te behouden met zo min mogelijk ingrepen of toevoegingen.

 

Ook herbestemming van constructies vormen een belangrijk onderdeel. Adviesbureau SEM Oost-Nederland heeft ruime ervaring in deze manier van denken en anders construeren. Bij het beoordelen en de engineering van historische draagconstructies komen naast engineering veel disciplines aan de orde zoals kennis van oude constructies, opname en inmeting op locatie, archiefonderzoek, materiaalonderzoeken, rapportage gegevens. De engineering van een historische draagconstructie bestaat dikwijls uit een herberekening van de bestaande constructie en een eventuele berekening van aanvullende nieuwe onderdelen. Voor daadwerkelijk behoud van een historische draagconstructie is uiteindelijk vaak een restauratieplan noodzakelijk.

 

Voor alle bovengenoemde onderwerpen kan Adviesbureau SEM Oost-Nederland haar diensten aanbieden. Dit kan voor een totaal pakket of voor een op zichzelf staand onderdeel, alles naar wens van de opdrachtgever. Bij alle te verrichten werkzaamheden is goed overleg met opdrachtgever, overheden en uitvoerende partijen zeer belangrijk en daarom is dit bij Adviesbureau SEM Oost-Nederland een belangrijk aandachtspunt.

 

Ook is het mogelijk de uitvoering van de restauratie en eventuele constructieve aanvullingen te laten begeleiden. Door het bieden van een totaal pakket van diensten voor dit vakgebied is Adviesbureau SEM Oost-Nederland een veel gevraagde partner bij monumenteneigenaren, restauratie-architecten en -adviseurs, restauratieaannemers voor het behoud van dit stuk cultureel erfgoed.